مهسا اسماعیلی کارشناس تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان آذربایجان شرقی: پرداخت ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۳۶ شرکت از محل تبصره (۱۶)
تاریخ انتشار خبر: 1402/8/1
مهسا اسماعیلی کارشناس تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان آذربایجان شرقی:

پرداخت ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۳۶ شرکت از محل تبصره (۱۶)
تسهیلات مربوطه بر اساس شاخص‌های: 
۱. میزان فروش رسمی شرکت
۲. تعداد اشتغال
۳. اعتبارسنجی بانکی
۴. میانگین گردش حساب بانکی
به متقاضیان پرداخت شده است.
صندوق در جهت امکان بهره‌مندی شرکت‌های دانش بنیان، خلاق و فناور از تسهیلات تبصره (۱۶)، طی ۳ مرحله فراخوان نسبت به شناسایی متقاضیان حائز شرایط اقدام نموده است؛ به طوری که در مجموع ۷۶ درخواست به صندوق واصل شده است.