معرفی صندوق

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان آذربایجان شرقی با مشارکت 40درصدی بخش دولتی (پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز) و 60درصدی بخش خصوصی تاسیس گردیده بطوریکه این صندوق یک نهاد مالی در حوزه علم و فناوری بوده و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی (سهامی خاص) و دارای استقلال مالی است و براساس اساسنامه مصوب هیأت وزیران و تحت نظارت کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری موضوع ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فعالیت می‌کند.
فعالیت‌های اصلی صندوق شامل اعطای انواع تسهیلات (وام)، ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و عاملیت (کارگزاری) برای طرح‌های پژوهشی، فناوری، نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق و تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها می‌باشد.