هادی نیازی: صدور تعداد ۱۳۰ فقره انواع ضمانت نامه به ارزش تقریبی ۱۲۱۱ میلیارد ریال برای شرکت‌های دانش بنیان و فناور استان
تاریخ انتشار خبر: 1402/7/30
هادی نیازی - مسئول واحد صدور ضمانت نامه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان آذربایجان شرقی:

 طی دو سال از شروع فعالیت صندوق تعداد ۱۳۰ فقره ضمانت نامه ( شرکت در مناقصه/ پیش پرداخت/ حسن انجام کار و ... ) به ارزش تقریبی ۱۲۱۱  میلیارد ریال برای شرکت‌های دانش بنیان و فناور استان صادر گردیده است که در جهت تسهیل گری،  ۹۸ درصد ضمانت‌نامه‌های صادره بر اساس چک و سفته بوده است. در کل ۶۷ درصد ضمانت نامه‌های صادره از نوع پیش پرداخت به ارزش ۸۰۸ میلیارد ریال، ۵ درصد از نوع حسن انجام کار به ارزش ۶۶ میلیارد ریال، ۱۳ درصد از نوع استرداد کسور حسن انجام کار به ارزش ۱۶۰ میلیارد ریال و ۱۵ درصد از نوع شرکت در مناقصه به ارزش ۱۷۷ میلیارد ریال بوده است.
درهمین مدت تلاش شده هست، ضمانت نامه ها حداکثر ظرف دو روز کاری صادر گردد.
حسب پیگیری‌های بعمل آمده از مراجع ذیصلاح، ضمانت نامه گمرکی و همچنین ضمانت نامه تعهد پرداخت به زودی از سوی صندوق استان برای متقاضیان صادر خواهد شد.