شروع همکاری مشترک بانک صنعت و معدن و صندوق پژوهش و فناوری استان
تاریخ انتشار خبر: 1402/6/13

طی جلسه مشترک جوانب و زمینه های همکاری مشترک صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان آذربایجان شرقی و بانک صنعت و معدن در راستای حمایت از واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان با حضور دکتر خان زاده (مدیرعامل) و دکتر موحدی (معاونت اعتبارات) و دکتر احمدی (مدیرعامل صندوق) بررسی و تصمیمات اجرایی لازم اتخاذ گردید.