گزارش برگزاری سلسله نشست های شنبه‌های تامین مالی
تاریخ انتشار خبر: 1402/6/12

با توجه به نیاز مبرم شرکت‌های دانش بنیان، فناور و خلاق استان، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان آذربایجان شرقی در جهت بررسی مشکلات تامین مالی و تسهیلات شرکت‌های دانش بنیان، فناور و خلاق استان سلسله نشست‌های هفتگی در روزهای شنبه هر هفته با هماهنگی قبلی و رزرو در سامانه  https://bizservices.ir/contractors/569/1  تحت عنوان جلسات شنبه‌های تامین مالی با حضور مدیرعامل و کارشناسان این صندوق اقدام به برگزاری نموده است.

به گزارش روابط عمومی صندوق پس از برگزاری ۸ هفته  از این سلسله نشست‌ها، تاکنون تعداد 33 شرکت برای اخذ مشاوره در جلسات خصوصی و برای روش‌های تامین مالی به صندوق استان مراجعه نموده اند. از این تعداد مراجعه کننده، 8 مورد از تسهیلات صندوق بهره مند گردیده و 5 مورد نیز جهت استفاده از خدمات پارک علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی به آن مراکز معرفی گردیده‌اند. سایر مراجعین نیز با خدمات صندوق آشنا و برای دریافت خدمات، از مشاوره کارشناسان بهره مند گردیده اند.

همچنین یادآور میگردد تمامی شرکت‌های دانش بنیان، فناور و خلاق استان می‌توانند به طور رایگان از سامانه یاد شده جهت بهره‌مندی و حضور در جلسات مشاوره ای شنبه‌های تامین مالی اقدام فرمایند.