صندوق پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقی به انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور پیوست
تاریخ انتشار خبر: 1402/6/12

انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور از سال 91 فعالیت خود را با هدف توسعه و ترویج ادبیات سرمایه‌گذاری خطرپذیر، استانداردسازی رویه‌ها و فعالیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، انتقال تجربیات موفق سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ارتقاء تعاملات فعالان صنعت با نهادها و سازمان‌های دولتی حامی تامین مالی نوآوری آغاز نموده و در حال حاضر بیش از 70 فعال اصلی اکوسیستم کارآفرینی ایران متشکل از صندوق‌های پژوهش فناوری، شرکتهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر، صندوق‌های جسورانه، شتابدهنده ها و فرشتگان کسب و کار عضو این انجمن هستند.

ایجاد شبکه و ارتباط با سرمایه گذاران اکوسیستم کارآفرینی، تعامل با نهادهای انجمن به منظور جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها، برخورداری از امکانات انجمن جهت رفع مشکلات احتمالی با نهادهای دولتی، خدمات توسعه فناوری و صدور ضمانتنامه عمده فعالیت انجمن در تعامل با اعضا است.